Wetenschap

Galileo Galilei (1564-1642) werd vervolgd toen hij beweerde dat de aarde om de zon heen draait en niet andersom.

 

ling fluent

Wetenschapper Einstein zei het al:
“Wij weten nog zo weinig”

Bewijs voor homeopathie

Mensen die sceptisch staan tegenover homeopathie, voeren vaak als argument aan dat de homeopathie nog steeds niet wetenschappelijk is bewezen. Men doelt dan meestal op het testen van medicijnen en de onmogelijke werking van de homeopatische medicijnen, waarin geen molecuul van de werkzame stof te vinden is. Die bezwaren zijn ingegeven vanuit het idee dat een stof uitsluitend biochemisch kan werken: een stof heeft chemische eigenschappen die wel of niet heilzaam zijn voor de mens. Die eigenschappen kun je testen, bijvoorbeeld op proefdieren, en dan uitspraken doen over de verwachte werking op de mens. Een medicijn heeft in die visie dezelfde uitwerking op alle gebruikers. De werkzame stof moet meetbaar zijn.

In de klassieke homeopathie werkt men anders. De concentraties van de geneeskrachtige stof zijn niet meer meetbaar. Niemand snapt nog precies hoe de homeopathie werkt. Dát het werkt is wel aangetoond. Ook homeopatische middelen worden getest, maar volgens andere protocollen, die zijn goedgekeurd volgens internationale standaarden en regelgeving. Homeopatische middelen worden uitsluitend op mensen getest en niet op proefdieren.

Mirapatches
https://phytonutrition-sante.com/de/mirapatches-bewertung/
Advanced metabolic support system!

Genezingen bij dieren en kleine kinderen zijn bewijzen voor de werking van homeopathie. Bij hen is namelijk geen sprake van het placebo-effect of van genezing door het gesprek met een homeopaat. Overigens is er niets mis met placebo; het placebo-effect toont alleen maar aan dat wij als mens in staat zijn met onze geest al dan niet bewust onze genezing te beïnvloeden. Inmiddels is uit wetenschappelijk onderzoek komen vast te staan dat het effect van elke behandeling, zowel regulier als complementair, voor 30-70% verklaard wordt uit placebo-effect. Da’s een heleboel! Ik zag dan ook altijd tegen mijn patiënten “Ik ben blij dat er veel tussen uw oren zit”.

Het mooie is nu dat de kern van echte wetenschap én van de klassieke homeopathie is: onbevangen en onbevooroordeeld waarnemen. Kijken naar wat er is. Niets meer en niets minder! En ook: altijd kritisch blijven kijken naar je iegen aannames en hypotheses en werkwijze. Jezelf openstellen voor kritiek.

Gelukkig groeit ook in Nederland de interesse voor Integrative of Integrated Medicine. We kunnen wat dat betreft nog veel leren van de situatie in de VS, waar Complementary Alternative Medicine wordt onderwezen aan een groot aantal universiteiten.


YKR Homeopathie wil zich sterk maken voor de versterking en verduidelijking van de wetenschappelijk basis voor het werk van de klassiek homeopaten, met een sjieke term aangeduid als Evidence Based Medicine, met andere woorden: een op wetenschappelijke feiten gebaseerde behandeling. Vandaar het Arnica-onderzoek.

YKR Homeopathie is ook aangesloten bij het Nationaal Informatie en Kenniscentrum Integrative Medicine. www.nikim.nl

Voor sommigen werkt beeld beter dan woord: onderstaande docu van de Bayerische Fernsehen (22 april 2013) spreekt voor zich.